Transactionele analyse

null


Inzichten zijn een fundament voor verandering en ontwikkeling.

Wat is Transactionele analyse?

null

Transactionele Analyse (TA) is kortweg een praktische theorie over gedrag en communicatie. De modellen en begrippen zijn bruikbaar als je jezelf beter wilt begrijpen en effectiever wilt omgaan en communiceren met anderen. TA heeft tot doel autonomie van mensen (weer) te versterken. Het krachtige basisuitgangspunt van TA is ‘ik ben OK, jij bent OK’: mensen zijn in de basis de moeite waard, ook al is hun gedrag soms onbegrijpelijk of ineffectief.

Het basismodel van TA gaat uit van 3 ego-posities die je kunt innemen in de communicatie met anderen. Dat zijn het ouder-deel in jou, het volwassen-deel in jou en het kind-deel in jou.

In het opstellen van deze 3 ego-posities  kun je onderzoeken hoe jij je verhoudt tot je eigen  innerlijke 3 delen. De delen werken ook niet altijd goed samen. En dat heeft uiteraard effect op de communicatie met anderen.

Wanneer je je bewust bent vanuit welke egotoestand je communiceert:(Ouder – Volwassene – Kind) is dat erg effectief in communicatie met je familieleden, collega’s, medewerkers. Je hebt dan nieuwe opties tot je beschikking bij het geven van feedback of het voeren van gesprekken.

Bron: www.ta-academie.nl

Transactionele analyse