Over Hanneke

null


Walk your talk.

Wie ben ik?

null

Ik ben Hanneke Conjaerts-van de Ven. Ik ben getrouwd met Lucien en ik ben moeder van 3 kinderen. Ik ben jarenlang werkzaam geweest in het bankwezen en heb 12 jaar gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast heb ik rollen vervuld als remedial teacher en ambulant begeleider. Momenteel werk ik als stagebegeleider bij Pedagogische Hogeschool “De Kempel”. Sinds 2017 werk ik als Coach en Trainer in mijn praktijk Coaching HaVen.

Zolang ik me kan herinneren ben ik geïntrigeerd geweest door wat mensen drijft en beweegt. Hoe ze zich verhouden tot zichzelf, hun omgeving en de mensen om hen heen. Wat het verschil maakt hoe mensen met een bepaalde situatie omgaan. Welke overtuigingen, patronen, relaties een rol spelen hierin? Wat maakt dat mensen positief in het leven staan, hun talenten benutten, ergens succesvol in zijn, authentiek zijn en dus vanuit hun hart leven?

Op een aantal momenten in mijn leven liep ik vast, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Momenten waarop ik niet anders meer kon dan luisteren naar de bewuste en onbewuste signalen die mijn lijf zorgvuldig aangaf. Er was geen ontkennen meer aan, ik kon niet anders dan ernaar luisteren. Ik kreeg inzicht in mijn denken, voelen en doen en kwam tot de ontdekking dat ik door mijn denken te veranderen, ik me anders ging voelen en ook anders ging gedragen. Situaties die voelden als een persoonlijke crisis zijn achteraf enorm waardevol en leerzaam gebleken. Het heeft me gebracht waar ik nu ben.
Van het bankwezen maakte ik de overstap naar het onderwijs. Ik voelde me niet meer thuis in het bankwezen. Het werk bracht mij geen voldoening. In mijn rol als leerkracht ontdekte ik dat ik me voldaan voelde als ik leerlingen, stagiaires en later ook leerkrachten kon begeleiden in zijn of haar didactische, sociaal-emotionele of professionele ontwikkeling. Anderen de kracht in zichzelf te laten (her)ontdekken en te leren gebruiken gaf me energie en voldoening.

Op een studiedag kwam ik in aanraking met coaching. Ik kreeg tools in handen om anderen nog beter te kunnen begeleiden. Ik kreeg hier enorm veel energie van en was direct enthousiast. Dit was wat ik wilde. Reden om mezelf te ontwikkelen op gebied van coaching. De opleidingen en opgedane ervaringen hebben me op diepere niveaus laten kennismaken met mijn denken, voelen en doen.

Ik ben gaan onderzoeken en ervaren welke overtuigingen ik over mezelf en de wereld had, welke patronen en waarden een rol speelden en hoe ik mij systemisch verhield tot mijn omgeving. De bewustwording, inzichten en bekrachtiging die ik hierbij heb ervaren, bleken een uitdagende kennismaking met mijn ZIJN, wie ik ten diepste ben.

Het was een interessante weg die af en toe doodliep, waarin ik zijwegen nam die soms ver van mijn bestemming afweken en de weg terug zwaar en beproevend was. Ik er langer over deed dan ‘de snelste route’, de soms barre weersomstandigheden trotseerde, de teleurstellingen, overwinningen, ik leerde te genieten en waarderen wat ik meemaakte op mijn weg en ik uiteindelijk uitkwam bij mijn gestelde doel: de kennismaking met mijn authentieke zelf.

Ik ervaar een enorme flow als ik iemand kan helpen iets zelf te kunnen, op zijn of haar unieke manier, in contact met zichzelf.
Mijn missie als coach is: Iemand zijn/haar potentieel laten ervaren en te leren gebruiken zodat er meer levensgeluk kan ontstaan. Ik ben overtuigd geraakt van mijn eigen kracht, potentieel en mogelijkheden en vind het fantastisch om dit anderen ook te laten ervaren.

Als coach voel ik me als een vis in het water.

Opleidingen en cursussen

null
 • Kombas Train-de-trainer “omgaan met rouw en verlies voor kinderen op de basisschool”
 • NLP Master-Practitioner (NVNLP erkend)
 • NLP Practitioner (NVNLP erkend)
 • Coaching 101
 • Oppositionele en anti-sociale gedragsstoornissen
 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Intuïtieve ontwikkeling
 • ADHD
 • Autisme en aanverwante stoornissen
 • Nieuwetijds Kindercoach
 • PABO Groenewoud
 • HBO Marketing Management
 • MEAO Commerciële dienstverlening: Bedrijfscommunicatie en PR

Ik als Coach

null

Mijn missie als coach is het vrijmaken van potentiële kwaliteiten waardoor doelen bereikt worden. Mijn doel is om anderen te activeren, motiveren, stimuleren en inspireren en bij te dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Ik richt me in mijn praktijk op kinderen vanaf 10 jaar, jong volwassenen en volwassenen.

Werkervaring

Individuele coaching teamleden Wonderwall Studios B.v.

April  2018 – heden

Extern stagebegeleider Pabo “De Kempel” Helmond

2018 – heden

Coach en Trainer bij Coaching HaVen

2017 – heden

Ambulant Begeleider Onderwijs (SPOV en Onderwijsgroep Buitengewoon)

Februari – Juli 2018

Leerkracht Primair Onderwijs

2006 – 2018

Rabobank Adviseur Particulieren

6 jaar